Ridhuset

Information

Träningar och lektion i ridhuset ska anmälas via bokninssystemet. Se sidan för bokning.

Anläggningskort

All ridning på gårdens anläggning är avgiftsbelagd, antingen genom anläggningskort eller engångsbetalning. Anläggningskorten är personliga.

Anläggningskort för 2019:

Helår: 1-2 hästar 1300 kr/år, 600 kr/år för varje ytterligare häst.

Halvår: 1-2 hästar 750 kr/halvår, 350 kr/halvår för varje ytterligare häst.

För anläggningskort på 5 eller fler hästar kontakta gården.

I anläggningskortet ingår tillgång i Stora ridhuset, dressyrbanan och stora uteridbanan samt gårdens hindermaterial. Använder man hindermaterial ska det plockas undan efter användningen.

Engångsavgiften är 100 kr/gång(och lektion).

Betalning sker till gårdens bankgiro 5948-7777. Glöm inte att ange namn på betalningen. En lista på vilka som löst anläggningskort kommer att sättas upp i ridhuset. Genom att lösa ett kort accepterar ni även att ni står med på denna lista. Detta för att underlätta för gårdens personal.

All ridning på gårdens anläggning sker på egen risk!

Bokade datum

  • 12 juni Ridhuset vattnas och harvas kl. 08:00-10:00
  • 12 juni DF Lektioner 13:00-20:00
  • 19 juni DF Lektioner 13:00-20:00
  • 26 juni DF Lektioner 13:00-20:00
  • 28 juni CB Träning 16:00-16:45
  • 10 juli DF Lektioner 13:00-20:00
  • 17 juli DF Lektioner 13:00-20:00
  • 24 juli DF Lektioner 13:00-20:00
  • 31 juli DF Lektioner 13:00-20:00
  • 14 augusti DF Lektioner 13:00-20:00