Bergtäkten

Här kommer vi skriva om den bergtäkt som gården har där Skanska idag utvinner sten och grus.