Verksamheter

Össjö Gård består av sju olika verksamhetsområden som bedrivs i tätt samarbete med lokala entreprenörer och företag.

Hästverksamhet, lantbruk, skog, bergtäkt, hyresfastigheter, vindkraft och jakt.

Läs mera om varje verksamhetsområde på respektive sida.