Ridhuset

 

Kalender 

Nedan finns information om aktiviteter i ridhuset. För det mesta handlar bokningarna om att alla som använder ridhuset ska känna till vad som händer i ridhuset den tid man planerat rida samt visa hänsyn för planerade aktiviteter. Vid enstaka tillfällen är ridhuset bokat och stängt för övrig ridning vilket då framgår vid respektive tid. Bokning av aktivitet ska göras om man ska ha träning, hoppa eller annat som påverkar övriga ryttare och sker via SMS till Caroline 0739248896 senast kl. 18.00 dagen innan.

19/10 19.00-20.00 Hoppträning (bara en elev)

20/10 Hinder i ridhuset                                                                                                             10.00-10.30 Dressyrträning Caroline

21/10 11.00 – 12.00 Visning av häst för kund                                                                      13.50 – 16.00, 17.50 – 17.30 Dressyrträning Daniel

23/10 8.30 – 11.00 Harvning ridhuset 

14-15 / 11 Markarbeteskurs, exakta tider kommer senare

 

Anläggningskort

All ridning på gårdens anläggning är avgiftsbelagd, antingen genom anläggningskort eller engångsbetalning. Anläggningskorten är personliga.

Anläggningskort för 2020:

Helår: 1-2 hästar 2500 kr/år, 1000 kr/år för varje ytterligare häst.

Helår för uppstallad ryttare: 1-2 hästar 1500kr/år, 900 kr för varje ytterligare häst.

Halvår: 1-2 hästar 1500 kr/halvår, 500 kr/halvår för varje ytterligare häst.

Halvår för uppstallad ryttare: 1-2 hästar 750 kr/halvår. 

Engångsavgift är 100 kr/gång

I anläggningskortet ingår tillgång i Stora ridhuset, dressyrbanan och stora uteridbanan samt gårdens hindermaterial. Använder man hindermaterial ska det plockas undan efter användningen.

Alla mockar efter sig i ridhuset samt vid parkering/avlastning eller där hästen lämnar gödsel efter sig. 

Det finns toaletter i ridhuset som får användas under ansvar.

Varmt välkommen till Össjö gård!

Betalning sker till gårdens swish nummer 1234 32 63 28. Glöm inte att ange namn på betalningen. En lista på vilka som löst anläggningskort kommer att sättas upp i ridhuset. Genom att lösa ett kort accepterar ni även att ni står med på denna lista. Detta för att underlätta för gårdens personal.

All ridning på gårdens anläggning sker på egen risk!