Historia

Huvudbyggnaden, ett tvåvånings stenhus i empire, uppfördes 1814–1815 av Adolf Fredrik Tornérhielm. Össjö gård ägdes på 1500-talet av Mogens Krabbe, senare bland annat av släkterna Tornérhielm och Berch. Nuvarande ägare är Charlotte Hamilton Berch och Leo Berch.

Godsets areal är 1 400 hektar och omfattar både åker- och skogsmark.”